تدریس خصوصی زیست شناسی

تدریس خصوصی زیست شناسی برای دبیرستان دانشگاه در تهران و شهرستان ها با بیش از چندین سال سابقه کار تدریس کلاس خصوصی کلاس تقویتی و معلم خصوصی


  متوسطه دوم ریاضی نهم دبیرستان,ریاضی هشتم دبیرستان,ریاضی هفتم دبیرستان,زیست دهم علوم تجربی,زیست شناسی دوازدهم علوم تجربی,زیست شناسی کنکور سراسری,زیست شناسی یازدهم علوم تجربی تهران تهران
  مکان: تهران - تهران
  منبع: HezarOstad.ir
  ابتدایی - دبستان,متوسطه اول,متوسطه دوم المپیاد زیست شناسی,انگلیسی نهم دبیرستان,انگلیسی هشتم دبیرستان,انگلیسی هشتم دبیرستان,انگلیسی هفتم دبیرستان,انگلیسی هفتم دبیرستان,بیوشیمی,زیست دهم علوم تجربی,زیست شناسی دوازدهم علوم تجربی,زیست
  مکان: آذربایجان شرقی - تبریز
  منبع: HezarOstad.ir
  ابتدایی - دبستان,متوسطه اول,متوسطه دوم,کاردانی - فوق دیپلم انگلیسی دهم,انگلیسی دهم,انگلیسی دهم,انگلیسی نهم دبیرستان,انگلیسی هشتم دبیرستان,انگلیسی هشتم دبیرستان,انگلیسی هفتم دبیرستان,انگلیسی هفتم دبیرستان,تاریخ دوازدهم,جغرافیا دواز
  مکان: مازندران - تنکابن
  منبع: HezarOstad.ir
  متوسطه دوم زیست دهم,زیست شناسی دوازدهم,زیست شناسی یازدهم تهران تهران
  مکان: تهران - تهران
  منبع: HezarOstad.ir
  ابتدایی - دبستان,متوسطه اول,متوسطه دوم,کاردانی - فوق دیپلم,کارشناسی - لیسانس بیوشیمی,بیوفیزیک و بیوشیمی,روش تحقیق,ریاضی تیزهوشان,ریاضی دوازدهم,زبان انگلیسی,زیست شناسی کنکور سراسری,کنکور سراسری زبان انگلیسی,میکروبیولوژی عمومی تهران
  مکان: تهران - تهران
  منبع: HezarOstad.ir
  متوسطه دوم زیست دهم,زیست شناسی دوازدهم,زیست شناسی کنکور سراسری,زیست شناسی یازدهم تهران تهران
  مکان: تهران - تهران
  منبع: HezarOstad.ir
  کارشناسی - لیسانس دین و زندگی دهم,دین و زندگی دهم,دین و زندگی یازدهم,دین و زندگی یازدهم,ریاضی دوم ابتدایی,ریاضی سوم ابتدایی,ریاضی ششم ابتدایی,زیست دهم,زیست شناسی دوازدهم,زیست شناسی یازدهم,فارسی اول ابتدایی,فارسی پنجم ابتدایی,فارسی
  مکان: فارس - فیروزآباد
  منبع: HezarOstad.ir
  ابتدایی - دبستان,متوسطه اول,متوسطه دوم,کاردانی - فوق دیپلم,کارشناسی - لیسانس,کارشناسی ارشد - فوق لیسانس زیست دهم,زیست شناسی دوازدهم,زیست شناسی کنکور سراسری,زیست شناسی یازدهم,علوم تجربی اول ابتدایی,علوم تجربی پنجم ابتدایی,علوم تجرب
  مکان: گیلان - رشت
  منبع: HezarOstad.ir
  متوسطه اول,متوسطه دوم آمادگی آزمون تیزهوشان,انتخاب رشته,برنامه ریزی درسی,زمین شناسی کنکور سراسری,زمین شناسی یازدهم,زیست دهم,زیست شناسی دوازدهم,زیست شناسی یازدهم,شیمی تیزهوشان,علوم تجربی ششم به هفتم تیزهوشان,علوم تجربی ششم به هفتم
  مکان: آذربایجان شرقی - تبریز
  منبع: HezarOstad.ir
  متوسطه اول,متوسطه دوم زیست دهم,زیست شناسی دوازدهم,زیست شناسی کنکور سراسری,زیست شناسی یازدهم,شیمی دوازدهم,شیمی دهم,شیمی دهم,عربی دوازدهم,عربی دوازدهم,عربی دهم,عربی دهم,عربی نهم دبیرستان,عربی هشتم دبیرستان,عربی هفتم دبیرستان,عربی یا
  مکان: اصفهان - اصفهان
  منبع: HezarOstad.ir
  متوسطه اول,متوسطه دوم زیست شناسی یازدهم,علوم تجربی نهم دبیرستان,علوم تجربی هشتم دبیرستان,علوم تجربی هفتم دبیرستان تهران اسلامشهر
  مکان: تهران - اسلامشهر
  منبع: HezarOstad.ir
این صفحه چه چیزی را نشان می دهد؟

تدریس خصوصی زیست شناسی برای دبیرستان دانشگاه در تهران و شهرستان ها با بیش از چندین سال سابقه کار تدریس کلاس خصوصی کلاس تقویتی و معلم خصوصی