تدریس خصوصی زبان

تدریس خصوصی زبان های خارجی مکامله گرامر ویژه مهاجرت دانشجویان دبیرستان و مدارس در تهران و شهرستان ها بیش از چندین سال سابقه تدریس توسط افراد حرفه ای در کمترین زمان ممکن


  تدریس به صورت حضوری یا آنلاین مازندران-آمل
  مکان: مازندران - آمل
  منبع: NetMoj.ir
  تدریس زبان انگلیسی مدارس ( هفتم تا دوازدهم ) و کودکان به صورت خصوصی . online و حضوری تدریس دروس مدارس به صورت 8 جلسه ، هر جلسه 100 هزار تومان . برای تدریس کتاب های آموزشگاهی با بنده تماس بگیرید تا تعداد جلسات و مبلغ هر جلسه در اخت
  مکان: البرز - کرج
  منبع: NetMoj.ir
این صفحه چه چیزی را نشان می دهد؟

تدریس خصوصی زبان های خارجی مکامله گرامر ویژه مهاجرت دانشجویان دبیرستان و مدارس در تهران و شهرستان ها بیش از چندین سال سابقه تدریس توسط افراد حرفه ای در کمترین زمان ممکن