تدریس خصوصی ریاضی

تدریس خصوصی ریاضی کلاس حل تمرین کلاس تقویتی در تهران و شهرستان ها بیش از چندین سال سابقه دوره های رایگان و ویژه تدریس ریاضیات دبیرستان هنرستان


  متوسطه دوم ریاضی نهم دبیرستان,ریاضی هشتم دبیرستان,ریاضی هفتم دبیرستان,زیست دهم علوم تجربی,زیست شناسی دوازدهم علوم تجربی,زیست شناسی کنکور سراسری,زیست شناسی یازدهم علوم تجربی تهران تهران
  مکان: تهران - تهران
  منبع: HezarOstad.ir
  آمادگی آزمون تیزهوشان,برنامه ریزی درسی,ریاضی اول ابتدایی,ریاضی به هفتم تیزهوشان,ریاضی پنجم ابتدایی,ریاضی تیزهوشان,ریاضی چهارم ابتدایی,ریاضی دوم ابتدایی,ریاضی دهم ریاضی فیزیک,ریاضی دهم علوم تجربی,ریاضی سوم ابتدایی,ریاضی ششم ابتدای
  مکان: لرستان - خرم‌آباد
  منبع: HezarOstad.ir
  ابتدایی - دبستان,متوسطه اول انگلیسی نهم دبیرستان,انگلیسی هشتم دبیرستان,انگلیسی هشتم دبیرستان,انگلیسی هفتم دبیرستان,انگلیسی هفتم دبیرستان,ریاضی پنجم ابتدایی,ریاضی چهارم ابتدایی,ریاضی دوم ابتدایی,ریاضی سوم ابتدایی,ریاضی ششم ابتدایی,
  مکان: هرمزگان - کیش
  منبع: HezarOstad.ir
  کودکان,نوجوانان,جوانان,بزرگسالان آموزشگاه دروس دانشگاه,آموزشگاه دروس دبستان,آموزشگاه دروس متوسط اول,آموزشگاه دروس متوسط دوم,آموزشگاه ریاضی تهران تهران
  مکان: تهران - تهران
  منبع: AmoozeshgahYab.ir
  متوسطه اول,متوسطه دوم,کاردانی - فوق دیپلم,کارشناسی - لیسانس آمار و احتمال یازدهم ریاضی فیزیک,الکترومغناطیس,الکترومغناطیس,الکترومغناطیس,المپیاد فیزیک,امواج,امواج,برنامه ریزی درسی,ترمودینامیک,ترمودینامیک,ترمودینامیک,ترمودینامیک,ترمو
  مکان: اصفهان - اصفهان
  منبع: HezarOstad.ir
  ابتدایی - دبستان,متوسطه اول,متوسطه دوم,کاردانی - فوق دیپلم,کارشناسی - لیسانس انگلیسی دهم ریاضی فیزیک,انگلیسی دهم علوم انسانی,انگلیسی نهم دبیرستان,انگلیسی هشتم دبیرستان,انگلیسی هشتم دبیرستان,انگلیسی هفتم دبیرستان,انگلیسی هفتم دبیرس
  مکان: تهران - شهریار
  منبع: HezarOstad.ir
  همه مقاطع سنی زبان عربی,زبان عربی کنکور سراسری,زبان عربی کنکور سراسری علوم انسانی,زبان و ادبیات فارسی کنکور سراسری,زبان و ادبیات فارسی کنکور سراسری علوم انسانی,زبان و ادبیات فارسی نهم به دهم تیزهوشان,زبان و ادبیات فارسی نهم به دهم
  مکان: مازندران - تنکابن
  منبع: HezarOstad.ir
  یک تا 7 سال - کودکان,ابتدایی - دبستان,متوسطه اول,متوسطه دوم,کاردانی - فوق دیپلم,کارشناسی - لیسانس انگلیسی دهم ریاضی فیزیک,انگلیسی دهم علوم انسانی,انگلیسی دهم علوم تجربی,انگلیسی نهم دبیرستان,انگلیسی هشتم دبیرستان,انگلیسی هشتم دبیرس
  مکان: تهران - تهران
  منبع: HezarOstad.ir
  ابتدایی - دبستان,متوسطه اول,متوسطه دوم,کارشناسی - لیسانس,کارشناسی ارشد - فوق لیسانس,همه مقاطع سنی آمادگی آزمون تیزهوشان,ریاضی ششم به هفتم مدارس برتر,ریاضی ششم به هفتم نمونه دولتی,ریاضی ششم تیزهوشان,ریاضی نهم به دهم تیزهوشان,ریاضی
  مکان: تهران - تهران
  منبع: HezarOstad.ir
  ابتدایی - دبستان,متوسطه اول,متوسطه دوم,کاردانی - فوق دیپلم,کارشناسی - لیسانس حسابان دوازدهم ریاضی فیزیک,حسابان یازدهم ریاضی فیزیک,ریاضی اول ابتدایی,ریاضی به هفتم تیزهوشان,ریاضی پنجم ابتدایی,ریاضی تیزهوشان,ریاضی چهارم ابتدایی,ریاضی
  مکان: تهران - تهران
  منبع: HezarOstad.ir
  انگلیسی دهم ریاضی فیزیک,انگلیسی دهم علوم انسانی,انگلیسی دهم علوم تجربی,انگلیسی نهم دبیرستان,انگلیسی هشتم دبیرستان,انگلیسی هشتم دبیرستان,انگلیسی هفتم دبیرستان,انگلیسی هفتم دبیرستان,زبان انگلیسی دوازدهم ریاضی فیزیک,زبان انگلیسی دوا
  مکان: تهران - تهران
  منبع: HezarOstad.ir
  متوسطه اول,متوسطه دوم ریاضی دهم ریاضی فیزیک,ریاضی دهم علوم تجربی,ریاضی هشتم دبیرستان,ریاضی هفتم دبیرستان,ریاضی یازدهم علوم تجربی,فیزیک دوازدهم ریاضی فیزیک,فیزیک دوازدهم علوم تجربی,فیزیک دهم ریاضی فیزیک,فیزیک دهم علوم تجربی خراسان
  مکان: خراسان جنوبی - بیرجند
  منبع: HezarOstad.ir
  متوسطه دوم,کاردانی - فوق دیپلم,کارشناسی - لیسانس استاتیک و مقاوت مصالح,تکنولوژی کامپوزیتها,حسابان دوازدهم ریاضی فیزیک,فیزیک دوازدهم ریاضی فیزیک,فیزیک دوازدهم علوم تجربی,فیزیک دهم ریاضی فیزیک,فیزیک دهم علوم تجربی,معادلات دیفرانسیل
  مکان: تهران - تهران
  منبع: HezarOstad.ir
  ابتدایی - دبستان,متوسطه اول,متوسطه دوم,کاردانی - فوق دیپلم,کارشناسی - لیسانس,کارشناسی ارشد - فوق لیسانس,دکتری و بالاتر,همه مقاطع سنی زبان انگلیسی,زبان انگلیسی دوازدهم ریاضی فیزیک,زبان انگلیسی دوازدهم علوم انسانی,زبان انگلیسی دوازد
  مکان: اصفهان - اصفهان
  منبع: HezarOstad.ir
  متوسطه اول آمار ریاضی,آمار و احتمال یازدهم ریاضی فیزیک,انتخاب رشته,ریاضی نهم دبیرستان,ریاضی هشتم دبیرستان,ریاضی هفتم دبیرستان تهران تهران
  مکان: تهران - تهران
  منبع: HezarOstad.ir
  ابتدایی - دبستان,متوسطه اول,متوسطه دوم حسابان دوازدهم ریاضی فیزیک,حسابان کنکور سراسری,حسابان یازدهم ریاضی فیزیک,ریاضی دوازدهم علوم تجربی,ریاضی دهم علوم تجربی,ریاضی کنکور سراسری,ریاضی کنکور سراسری تجربی,ریاضی گسسته کنکور سراسری,ریا
  مکان: کردستان - سنندج
  منبع: HezarOstad.ir
  ابتدایی - دبستان,متوسطه اول ریاضی پنجم ابتدایی,ریاضی چهارم ابتدایی,ریاضی ششم ابتدایی,ریاضی نهم دبیرستان,ریاضی هشتم دبیرستان,ریاضی هفتم دبیرستان,ریزپردازنده تهران تهران
  مکان: تهران - تهران
  منبع: HezarOstad.ir
  متوسطه اول,متوسطه دوم,کارشناسی - لیسانس عربی دوازدهم ریاضی فیزیک,عربی دوازدهم علوم انسانی,عربی دوازدهم علوم تجربی,عربی دهم ریاضی فیزیک,عربی دهم علوم انسانی,عربی دهم علوم تجربی,عربی نهم دبیرستان,عربی هشتم دبیرستان,عربی هفتم دبیرستا
  مکان: اصفهان - اصفهان
  منبع: HezarOstad.ir
  یک تا 7 سال - کودکان,ابتدایی - دبستان,متوسطه اول,متوسطه دوم انگلیسی دهم ریاضی فیزیک,انگلیسی دهم علوم انسانی,انگلیسی دهم علوم تجربی,انگلیسی نهم دبیرستان,انگلیسی هشتم دبیرستان,انگلیسی هشتم دبیرستان,انگلیسی هفتم دبیرستان,انگلیسی هفتم
  مکان: فارس - شیراز
  منبع: HezarOstad.ir
  ابتدایی - دبستان,متوسطه اول ریاضی اول ابتدایی,ریاضی پنجم ابتدایی,ریاضی چهارم ابتدایی,ریاضی دوم ابتدایی,ریاضی سوم ابتدایی,ریاضی ششم ابتدایی,ریاضی نهم دبیرستان,ریاضی هشتم دبیرستان,ریاضی هفتم دبیرستان کرمانشاه گیلان غرب
  مکان: کرمانشاه - گیلان غرب
  منبع: HezarOstad.ir
  یک تا 7 سال - کودکان,ابتدایی - دبستان,متوسطه اول,متوسطه دوم ریاضی اول ابتدایی,ریاضی دهم علوم تجربی,زیست دهم علوم تجربی,شیمی دهم علوم تجربی آذربایجان غربی ارومیه
  مکان: آذربایجان غربی - ارومیه
  منبع: HezarOstad.ir
  کودکان,نوجوانان,جوانان,بزرگسالان آموزشگاه تدریس دروس تیزهوشان,آموزشگاه تدریس کنکور,آموزشگاه حقوق,آموزشگاه دروس متوسط اول,آموزشگاه دروس متوسط دوم,آموزشگاه ریاضی,آموزشگاه علمی و کنکور,آموزشگاه کنکور,مراکز آموزشی,موسسات آموزشی تهران
  مکان: تهران - شهریار
  منبع: AmoozeshgahYab.ir
  همه مقاطع سنی زبان انگلیسی,زبان انگلیسی دوازدهم ریاضی فیزیک,زبان انگلیسی دوازدهم علوم انسانی,زبان انگلیسی دوازدهم علوم تجربی,زبان انگلیسی کودکان,زبان انگلیسی یازدهم ریاضی فیزیک,زبان انگلیسی یازدهم علوم انسانی,زبان انگلیسی یازدهم ع
  مکان: زنجان - زنجان
  منبع: HezarOstad.ir
  همه مقاطع سنی انگلیسی دهم علوم انسانی,انگلیسی دهم علوم تجربی,انگلیسی نهم دبیرستان,انگلیسی هشتم دبیرستان,انگلیسی هشتم دبیرستان,انگلیسی هفتم دبیرستان,انگلیسی هفتم دبیرستان,روش تحقیق,زبان انگلیسی,زبان انگلیسی دوازدهم علوم انسانی,زبان
  مکان: تهران - تهران
  منبع: HezarOstad.ir
  یک تا 7 سال - کودکان,ابتدایی - دبستان ریاضی اول ابتدایی آذربایجان شرقی تبریز
  مکان: آذربایجان شرقی - تبریز
  منبع: HezarOstad.ir
  ابتدایی - دبستان,متوسطه اول استعداد تحلیلی ششم به هفتم تیزهوشان,ریاضی اول ابتدایی,ریاضی به هفتم تیزهوشان,ریاضی پنجم ابتدایی,ریاضی تیزهوشان,ریاضی چهارم ابتدایی,ریاضی دوم ابتدایی,ریاضی سوم ابتدایی,ریاضی ششم ابتدایی,ریاضی ششم به هفتم
  مکان: تهران - تهران
  منبع: HezarOstad.ir
  متوسطه اول,متوسطه دوم,کاردانی - فوق دیپلم,کارشناسی - لیسانس حسابان دوازدهم ریاضی فیزیک,حسابان یازدهم ریاضی فیزیک,ریاضی 1 و 2 و 3,ریاضی دوازدهم علوم تجربی,ریاضی دهم ریاضی فیزیک,ریاضی دهم علوم تجربی,ریاضی عمومی 1 دانشگاه,ریاضی عمومی
  مکان: اصفهان - اصفهان
  منبع: HezarOstad.ir
  متوسطه اول,متوسطه دوم,کاردانی - فوق دیپلم,کارشناسی - لیسانس,کارشناسی ارشد - فوق لیسانس آشنایی با نظریه تصمیم,آمار و احتمال یازدهم ریاضی فیزیک,اجزا ماشین,استاتیک,استاتیک,استاتیک,استاتیک,استاتیک,استاتیک,استاتیک و مقاوت مصالح,استاتیک
  مکان: البرز - کرج
  منبع: HezarOstad.ir
  همه مقاطع سنی آزمون EPT,آزمون MSRT,آزمون PTE,انگلیسی دهم ریاضی فیزیک,انگلیسی دهم علوم انسانی,زبان انگلیسی,زبان انگلیسی دوازدهم ریاضی فیزیک,زبان انگلیسی دوازدهم علوم انسانی,زبان انگلیسی دوازدهم علوم تجربی,زبان انگلیسی کودکان,زبان ا
  مکان: قم - قم
  منبع: HezarOstad.ir
  نوجوانان,جوانان آموزشگاه تدریس دروس تیزهوشان,آموزشگاه تدریس کنکور,آموزشگاه دروس دانشگاه,آموزشگاه دروس دبستان,آموزشگاه دروس متوسط اول,آموزشگاه دروس متوسط دوم,آموزشگاه ریاضی گیلان رشت
  مکان: گیلان - رشت
  منبع: AmoozeshgahYab.ir
  کارشناسی - لیسانس,کارشناسی ارشد - فوق لیسانس آمار و احتمالات دانشگاه,ریاضی مهندسی,سیگنال ها و سیستم ها,فرآیند تصادفی,مخابرات,مخابرات دیجیتال,مدارهای الکتریکی 1و 2,مدارهای منطقی,معادلات دیفرانسیل دانشگاه قم قم
  مکان: قم - قم
  منبع: HezarOstad.ir
  ابتدایی - دبستان,متوسطه اول آشپزی,آمادگی آزمون تیزهوشان,انگلیسی هشتم دبیرستان,انگلیسی هفتم دبیرستان,برنامه ریزی درسی,ریاضی اول ابتدایی,ریاضی پنجم ابتدایی,ریاضی چهارم ابتدایی,ریاضی دوم ابتدایی,ریاضی سوم ابتدایی,ریاضی ششم ابتدایی,ری
  مکان: گلستان - گرگان
  منبع: HezarOstad.ir
  ابتدایی - دبستان,متوسطه اول,متوسطه دوم ادبیات فارسی یازدهم علوم انسانی,زبان و ادبیات فارسی کنکور سراسری,زبان و ادبیات فارسی کنکور سراسری علوم انسانی,علوم و فنون ادبی دوازدهم علوم انسانی,علوم و فنون ادبی دهم علوم انسانی,علوم و فنون
  مکان: لرستان - خرم‌آباد
  منبع: HezarOstad.ir
  خردسالان,کودکان,نوجوانان آموزشگاه ریاضی,آموزشگاه علمی و کنکور,مجتمع فرهنگی و آموزشی,مراکز آموزشی خوزستان اهواز
  مکان: خوزستان - اهواز
  منبع: AmoozeshgahYab.ir
  ابتدایی - دبستان,متوسطه اول,متوسطه دوم,کاردانی - فوق دیپلم,کارشناسی - لیسانس,کارشناسی ارشد - فوق لیسانس انگلیسی دهم ریاضی فیزیک,انگلیسی دهم علوم انسانی,انگلیسی دهم علوم تجربی,انگلیسی نهم دبیرستان,انگلیسی هشتم دبیرستان,انگلیسی هشتم
  مکان: مازندران - آمل
  منبع: HezarOstad.ir
  همه مقاطع سنی زبان آلمانی,زبان آلمانی دوازدهم ریاضی فیزیک,زبان آلمانی دوازدهم علوم انسانی,زبان آلمانی دوازدهم علوم تجربی,زبان آلمانی عمومی,زبان آلمانی کنکور سراسری تهران شهریار
  مکان: تهران - شهریار
  منبع: HezarOstad.ir
  کارشناسی - لیسانس استاتیک و مقاومت مصالح,دین و زندگی دهم ریاضی فیزیک,ریاضی عمومی 1 دانشگاه آذربایجان غربی ارومیه
  مکان: آذربایجان غربی - ارومیه
  منبع: HezarOstad.ir
  متوسطه اول ریاضی نهم دبیرستان,ریاضی هشتم دبیرستان,ریاضی هفتم دبیرستان خوزستان اهواز
  مکان: خوزستان - اهواز
  منبع: HezarOstad.ir
این صفحه چه چیزی را نشان می دهد؟

تدریس خصوصی ریاضی کلاس حل تمرین کلاس تقویتی در تهران و شهرستان ها بیش از چندین سال سابقه دوره های رایگان و ویژه تدریس ریاضیات دبیرستان هنرستان