دانلود پروژه پاسکال

دانلود پروژه پاسکال دانلود پروژه pascal سفارش پروژه پاسکال انجام پروژه pascal انجام پروژه های پاسکال با قیمت ارزان و کمتیرن قیمت ممکن


  دانلود سورس چاپ مثلث پاسکال با زبان جاوا اسکریپت-سروسافت: این پروژه یک سورس کد به زبان برنامه جاوا اسکریپت یا javascript است وقتی کاربر برنامه را اجرا می کند از او تعداد سطر خواسته می شود بنابراین یک مثلث پاسکال را در خروجی نمایش
  مکان: - سایت سروسافت
  منبع: SarvSoft.ir
  دانلود کد چاپ مثلث پاسکال با اعداد با زبان php-سروسافت: این پروژه یک سورس کد به زبان برنامه نویسی پی اچ پی یا php است که در آن یک مثلث پاسکال همانند تصویر نمونه(گوشه پایین سمت چپ) در خروجی نمایش داده می شود.
  مکان: - سایت سروسافت
  منبع: SarvSoft.ir
  دانلود کد چاپ مثلث پاسکال با اعداد با زبان vb دات نت-سروسافت: این سورس کد یک پروژه چاپ مثلث پاسکال است که با زبان برنامه نویسی وی بی دات نت یا vb.net نوشته شده است. وقتی کاربر برنامه را اجرا می کند از او تعداد ردیف درخواست می شود
  مکان: - سایت سروسافت
  منبع: SarvSoft.ir
  دانلود کد چاپ مثلث پاسکال با اعداد با زبان سی شارپ-سروسافت: این سورس کد یک پروژه چاپ مثلث پاسکال است که با زبان برنامه نویسی سی شارپ یا #c نوشته شده است. وقتی کاربر برنامه را اجرا می کند از او تعداد ردیف درخواست می شود سپس یک مثلث
  مکان: - سایت سروسافت
  منبع: SarvSoft.ir
  دانلود کد نمایش کارمند با بیشترین حقوق با زبان پاسکال-سروسافت: این پروژه یک سورس کد است که جمع کل حقوق کارمندان بعلاوه کارمندی که بیشترین حقوق را گرفته را در خروجی چاپ می کند، این پروژه با زبان پاسکال pascal نوشته شده است.
  مکان: - سایت سروسافت
  منبع: SarvSoft.ir
  دانلود کد محاسبه زاویه سینوس با زبان پاسکال-سروسافت: این پروژه یک سورس کد است که یک زاویه از کاربر گرفته و سپس زاویه سینوس یا sin را به عنوان خروجی برنامه چاپ می کند. این پروژه با زبان برنامه نویسی پاسکال یا زبان pascal نوشته شده
  مکان: - سایت سروسافت
  منبع: SarvSoft.ir
  دانلود تعداد اعداد پخش پذیر به 7 با زبان پاسکال-سروسافت: این پروژه یک سورس کد است که تعداد اعداد بخش پذیر به 7 را نشان می دهد، این پروژه با زبان برنامه نویسی پاسکال pascal نوشته شده است. پس از اجرای برنامه، پشت سرهم از کاربر عدد
  مکان: - سایت سروسافت
  منبع: SarvSoft.ir
  دانلود کد محاسبه توان با زبان برنامه نویسی پاسکال-سروسافت: این پروژه یک سورس کد آماده به زبان برنامه نویسی پاسکال یا زبان pascal است که در آن از کاربر یک عدد به عنوان پایه و یک عدد به عنوان توان گرفته می شود سپس توان پایه را محاسب
  مکان: - سایت سروسافت
  منبع: SarvSoft.ir
  دانلود کد محاسبه فاکتوریل n عدد با زبان برنامه نویسی پاسکال-سروسافت: این پروژه یک سورس کد آماده به زبان برنامه نویسی پاسکال یا زبان pascal است که در آن از کاربر یک عدد گرفته می شود سپس به همان تعداد از کاربر عدد دریافت می شود و در
  مکان: - سایت سروسافت
  منبع: SarvSoft.ir
  دانلود کد تشخیص عدد مثبث و منفی با زبان برنامه نویسی پاسکال-سروسافت: این پروژه یک سورس کد آماده به زبان برنامه نویسی پاسکال یا زبان pascal است که در آن از کاربر یک عدد به عنوان ورودی گرفته سپس در خروجی پیام می دهد که عدد وارد شده
  مکان: - سایت سروسافت
  منبع: SarvSoft.ir
  دانلود کد محاسبه مساحت دایره با زبان برنامه نویسی پاسکال-سروسافت: این پروژه یک سورس کد به زبان برنامه نویسی پاسکال یا زبان برنامه نویسی pascal است که یک عدد از کاربر به عنوان ورودی به عنوان شعاع دایره دریافت می کند و سپس مساحت دای
  مکان: - سایت سروسافت
  منبع: SarvSoft.ir
  دانلود کد جمع n عدد باهم از صفر تا n با زبان برنامه نویسی پاسکال-سروسافت: این پروژه یک سورس کد به زبان برنامه نویسی پاسکال یا زبان برنامه نویسی pascal است که یک عدد از کاربر به عنوان ورودی میگرد و سپس تمامی اعداد از صفر تا عدد n ک
  مکان: - سایت سروسافت
  منبع: SarvSoft.ir
  دانلود کد تبدیل دما از فارنهایت به سلسیوس با زبان برنامه نویسی پاسکال-سروسافت: این پروژه یک سورس کد به زبان برنامه نویسی پاسکال یا زبان برنامه نویسی pascal است که یک دما به صورت فارنهایت از ورودی میگیرد و سپس معادل آن را بصورت سلس
  مکان: - سایت سروسافت
  منبع: SarvSoft.ir
  دانلود کد چهار عمل اصلی با زبان برنامه نویسی پاسکال-سروسافت: این پروژه یک سورس کد به زبان برنامه نویسی پاسکال یا زبان برنامه نویسی pascal است که چهار عمل اصلی ضرب، تقسیم، تفریق و تقسیم را بر روی یک عدد انجام می دهد. همچنین مجموع م
  مکان: - سایت سروسافت
  منبع: SarvSoft.ir
  دانلود کد پیدا کردن تعداد اعداد اول و فیبوناچی در زبان پاسکال-سروسافت: این پروژه یک سورس که به زبان پاسکال یا زبان برنامه نویسی پاسکالpascal است که در آن از بین لیست اعداد وارد شده توسط کاربر محاسبه می کند که کاربر چند عدد اول و
  مکان: - سایت سروسافت
  منبع: SarvSoft.ir
  دانلود کد نوشتن تاریخ شمسی به صورت حروفی در زبان پاسکال-سروسافت: این پروژه یک سورس که به زبان پاسکال یا زبان برنامه نویسی پاسکالpascal است که از کاربر یک تاریخ شمسی را می گیرد و سپس معادل آن را بصورت حروفی در خروجی چاپ می کند. ب
  مکان: - سایت سروسافت
  منبع: SarvSoft.ir
  دانلود کد پیدا نمودن تعداد اعداد اول با زبان برنامه نویسی پاسکال-سروسافت: این پروژه یک سورس کد آماده به زبان برنامه نویسی پاسکال یا زبان pascal است که در آن تعداد اعداد اول را مشخص می کند. وقتی کاربر برنامه را اجرا نمود از او سوال
  مکان: - سایت سروسافت
  منبع: SarvSoft.ir
  دانلود کد تبدیل عدد مبنای ده به مبنای دودویی با زبان برنامه نویسی پاسکال-سروسافت: این پروژه یک سورس کد به زبان برنامه نویسی پاسکال یا زبان برنامه نویسی pascal است که یک عدد مبنای ده دهی(دسیمال) را از کاربر به عنوان ورودی گرفته و س
  مکان: - سایت سروسافت
  منبع: SarvSoft.ir
  دانلود کد تبدیل عدد مبنای دو به مبنای ده با زبان برنامه نویسی پاسکال-سروسافت: این پروژه یک سورس کد به زبان برنامه نویسی پاسکال یا زبان برنامه نویسی pascal است که یک عدد مبنای دودویی (باینری) را از کاربر به عنوان ورودی دریافت نموده
  مکان: - سایت سروسافت
  منبع: SarvSoft.ir
  دانلود کد رسم مثلث با اعداد با زبان برنامه نویسی پاسکال-سروسافت: این پروژه یک مثلث با استفاده از اعداد یک تا پنج در خروجی برنامه چاپ می شود. این پروژه با استفاده از زبان برنامه نویسی پاسکال یا زبان pascal در خروجی برنامه چاپ می شو
  مکان: - سایت سروسافت
  منبع: SarvSoft.ir
  دانلود کد چاپ مثلث خیام بصورت چهارگوش با زبان پاسکال-سروسافت: این پروژه یک سورس کد آماده به زبان پاسکال یا زبان برنامه نویسی pascal است که مثلث خیام را در خروجی چاپ می کند. نمونه مثلث رسم شده خیام را در گوشه چپ عکس کالا می توانید
  مکان: - سایت سروسافت
  منبع: SarvSoft.ir
  دانلود کد مغلوب عدد با زبان پاسکال-سروسافت: این پروژه سورس چاپ مغلوب عدد است که با استفاده از بان برنامه نویسی پاسکال یا زبان pascal نوشته شده است. پس از اجرای پروژه برنامه از کاربر می خواهد که یک عدد را وارد کند برای مثال کاربر
  مکان: - سایت سروسافت
  منبع: SarvSoft.ir
  دانلود کد چاپ جدول ضرب ده در ده با زبان پاسکال-سروسافت: این پروژه یک سورس کد آماده به زبان پاسکال یا زبان برنامه نویسی pascal است یک جدول ده در ده همانند گوشه چپ عکس محصول در خروجی چاپ می کند. این پروژه با استفاده از حلقه های for
  مکان: - سایت سروسافت
  منبع: SarvSoft.ir
  دانلود کد محاسبه ب میم میم یا بزرگ‌ترین مقسوم‌علیه مشترک با زبان پاسکال-سروسافت: این پروژه یک سورس کد آماده به زبان پاسکال یا زبان برنامه نویسی pascal است که ب میم میم یا بزرگ‌ترین مقسوم‌علیه مشترک دو عدد را محاسبه نموده و در خروج
  مکان: - سایت سروسافت
  منبع: SarvSoft.ir
  دانلود کد رسم مثلث پاسکال با اعداد با زبان برنامه نویسی جاوا-سروسافت: این پروژه سورس رسم یک مثلث پاسکال با استفاده از اعداد در زبان برنامه نویسی جاوا یا زبان java می باشد. بعد از اینکه کاربر موردنظر پروژه را اجرا نمود از او درخوا
  مکان: - سایت سروسافت
  منبع: SarvSoft.ir
  دانلود کد رسم مثلث پاسکال با اعداد زبان c-سروسافت: این پروژه سورس رسم یک مثلث پاسکال با استفاده از اعداد در زبان برنامه نویسی سی یا زبان c می باشد. پس از اینکه کاربر برنامه را اجرا کرد از او درخواست می گردد که تعداد سطرهای رسم مث
  مکان: - سایت سروسافت
  منبع: SarvSoft.ir
  دانلود کد رسم مثلث پاسکال با اعداد در سی پلاس پلاس-سروسافت: این پروژه سورس رسم یک مثلث پاسکال با استفاده از اعداد در زبان برنامه نویسی سی پلاس پلاس c plus plus می باشد. پس از اینکه کاربر برنامه را اجرا کرد از او درخواست می شود که
  مکان: - سایت سروسافت
  منبع: SarvSoft.ir
  دانلود کد رسم مثلث پاسکال با اعداد در سی پلاس پلاس-سروسافت: این پروژه سورس رسم یک مثلث پاسکال با استفاده از اعداد در زبان برنامه نویسی سی پلاس پلاس c plus plus می باشد. پس از اینکه کاربر برنامه را اجرا کرد از او درخواست می شود که
  مکان: - سایت سروسافت
  منبع: SarvSoft.ir
  دانلود پروژه کتابخانه با پاسکال-سروسافت: این پروژه سورس یک کتابخانه با زبان برنامه نویسی پاسکال می باشد. پس از اجرای این پروژه 9 منو به کاربر نشان داده می شود و از او می خواهد که یکی را انتخاب کند منوهای این پروژه کتابخانه
  مکان: - سایت سروسافت
  منبع: SarvSoft.ir
  دانلود کد تشخیص عدد مثبث و منفی با زبان برنامه نویسی پاسکال این پروژه یک سورس کد آماده به زبان برنامه نویسی پاسکال یا زبان pascal است که در آن از کاربر یک عدد به عنوان ورودی گرفته سپس در خروجی پیام می دهد که عدد وارد شده یک عدد مث
  مکان: اصفهان - اصفهان
  منبع: NetPasand.ir
  دانلود پروژه کد تبدیل دما از فارنهایت به سلسیوس با زبان برنامه نویسی پاسکال این پروژه یک سورس کد به زبان برنامه نویسی پاسکال یا زبان برنامه نویسی pascal است که یک دما به صورت فارنهایت از ورودی میگیرد و سپس معادل آن را بصورت سلسيوس
  مکان: اصفهان - اصفهان
  منبع: NetPasand.ir
  دانلود کد جمع n عدد باهم از صفر تا n با زبان برنامه نویسی پاسکال این پروژه یک سورس کد به زبان برنامه نویسی پاسکال یا زبان برنامه نویسی pascal است که یک عدد از کاربر به عنوان ورودی میگرد و سپس تمامی اعداد از صفر تا عدد n که کاربر و
  مکان: اصفهان - اصفهان
  منبع: NetPasand.ir
  کد محاسبه مساحت دایره با زبان برنامه نویسی پاسکال این پروژه یک سورس کد به زبان برنامه نویسی پاسکال یا زبان برنامه نویسی pascal است که یک عدد از کاربر به عنوان ورودی به عنوان شعاع دایره دریافت می کند و سپس مساحت دایره را در خروجی چ
  مکان: اصفهان - اصفهان
  منبع: NetPasand.ir
  دانلود کد تشخیص عدد مثبث و منفی با زبان برنامه نویسی پاسکال این پروژه یک سورس کد آماده به زبان برنامه نویسی پاسکال یا زبان pascal است که در آن از کاربر یک عدد به عنوان ورودی گرفته سپس در خروجی پیام می دهد که عدد وارد شده یک عدد مث
  مکان: اصفهان - اصفهان
  منبع: MojAgahi.ir
  دانلود کد چهار عمل اصلی با زبان برنامه نویسی پاسکال این پروژه یک سورس کد به زبان برنامه نویسی پاسکال یا زبان برنامه نویسی pascal است که چهار عمل اصلی ضرب، تقسیم، تفریق و تقسیم را بر روی یک عدد انجام می دهد. همچنین مجموع مربع دو عد
  مکان: اصفهان - اصفهان
  منبع: MojAgahi.ir
  دانلود کد تبدیل دما از فارنهایت به سلسیوس با زبان برنامه نویسی پاسکال این پروژه یک سورس کد به زبان برنامه نویسی پاسکال یا زبان برنامه نویسی pascal است که یک دما به صورت فارنهایت از ورودی میگیرد و سپس معادل آن را بصورت سلسيوس‌ در خ
  مکان: اصفهان - اصفهان
  منبع: MojAgahi.ir
  دانلود کد جمع n عدد باهم از صفر تا n با زبان برنامه نویسی پاسکال این پروژه یک سورس کد به زبان برنامه نویسی پاسکال یا زبان برنامه نویسی pascal است که یک عدد از کاربر به عنوان ورودی میگرد و سپس تمامی اعداد از صفر تا عدد n که کاربر و
  مکان: اصفهان - اصفهان
  منبع: MojAgahi.ir
  دانلود کد محاسبه مساحت دایره با زبان برنامه نویسی پاسکال این پروژه یک سورس کد به زبان برنامه نویسی پاسکال یا زبان برنامه نویسی pascal است که یک عدد از کاربر به عنوان ورودی به عنوان شعاع دایره دریافت می کند و سپس مساحت دایره را در
  مکان: اصفهان - اصفهان
  منبع: MojAgahi.ir
  دانلود کد چاپ مثلث پاسکال با اعداد با زبان php این پروژه یک سورس کد به زبان برنامه نویسی پی اچ پی یا php است که در آن یک مثلث پاسکال همانند تصویر نمونه(گوشه پایین سمت چپ) در خروجی نمایش داده می شود. برای مثال وقتی کاربر برنامه را
  مکان: اصفهان - اصفهان
  منبع: MojAgahi.ir
  این سورس کد یک پروژه چاپ مثلث پاسکال است که با زبان برنامه نویسی وی بی دات نت یا vb.net نوشته شده است. وقتی کاربر برنامه را اجرا می کند از او تعداد ردیف درخواست می شود سپس یک مثلث پاسکال را در خروجی نمایش می دهد. برای مثال وقتی کا
  مکان: اصفهان - اصفهان
  منبع: NetMoj.ir
این صفحه چه چیزی را نشان می دهد؟

دانلود پروژه پاسکال دانلود پروژه pascal سفارش پروژه پاسکال انجام پروژه pascal انجام پروژه های پاسکال با قیمت ارزان و کمتیرن قیمت ممکن